Potentialeplan – Gjurup, 2017

September 29th, 2017 Posted by No Comment yet

Som en del af flere indsatser langs Løkkensvej mellem Hjørring og Løkken har Hjørring Kommune igangsat en plan for forskønnelse af landsbyen Gjurup, som ligger ca. 1,5 km vest for Hjørring.

I Gjurup har en gruppe aktive borgere over længere tid arbejdet med forskønnelse og udvikling af byen, men de mangler en rød tråd, der samler de mange indsatser. BY+LAND hjælper derfor borgerne med at samle de mange ønsker og initiativer i byen, så der fremadrettet arbejdes mere strategisk med byens udvikling.

Gjurup er en lille landsby med omkring 70 indbyggere. Byen ligger smukt placeret i landskabet mellem Liver Å og Hjørring by. I byen findes flere små søer og vandhuller, som i dag er tilgroede, men som rummer et stort potentiale for at skabe et karakteristisk landskabstræk gennem byen. Der arbejdes mod en samlet plan for, hvordan en bearbejdning af områdets søer og beplantning, kan være med til at danne nye grønne åndehuller i byen, åbne op for det smukke landskab omkring byen, og skabe bedre forbindelse til det rekreative område omkring Liver Å.

Én af grundstenene i potentialeplanen er desuden, at udforske og skabe rammerne for et nyt bofællesskab for ældre, og dermed imødekomme et stigende problem med enlige ældre i landdistrikterne. Bofællesskabet giver mulighed for, at de ældre beboere i området, kan blive i landsbyen i en mindre bolig, og samtidig frigive plads til at nye familier kan flytte til landsbyen.

Kunde: Hjørring Kommune

The comments are closed.