Plejecentret Hørgården – Aarhus, 2020

July 28th, 2020 Posted by No Comment yet

By+Land tegner udearealer for ny tilbygning til plejehjemmet Hørgården, en tilbygning med 27 nye boliger – alle egnede til boere med demens. Landskabsprojektet omfatter gårdrum, parkeringsareal til 27 nye plejeboliger med tilhørende fælles- og serviceanlæg. Projektet er udformet med fokus på at skabe attraktive og genkendelige rammer med beboernes livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt.

Projektet er udformet med fokus på at skabe attraktive og genkendelige rammer med beboernes livskvalitet som omdrejningspunkt og plejehjemmet som den funktionelle baggrund. Der er skabt kvalitative grønne udearealer med forskellige grader af offentlig- og privathed og aktiviteter. Der har gennem projektet været stor fokus på beplantningensplanen med farvesætning og mindeskabelse. Plantevalget er inspireret af traditionelle, danske havebeplantninger, som vækker minder hos beboerne.

I udviklingen af plejecentrets udearealer har der været fokus på, at skabe rammer der på en og samme tid favner beboernes forskellighed, sikrer tryghed og trivsel og øger livskvaliteten hos det enkelte individ. Med dette udgangspunkt har der været stort fokus på at skabe kvalitative uderum med forskellige grader af offentlig-/privathed og forskellige aktiviteter, som skal være med til at stimulere og skabe meningsfulde hverdagsoplevelser for beboerne.

Samarbejdspartnere: Friis & Moltke, Orbicon rådgivende ingeniører

Bygherre: Aarhus Kommune

Visualiseringer: Friis & Moltke

Tags: , , , , ,

The comments are closed.