Områdefornyelse i Bedsted, Gl. Bedsted og Morup Mølle – Sydthy, 2017

March 10th, 2017 Posted by No Comment yet

Som en del af områdefornyelsen i Bedsted, Gl. Bedsted og Morup Mølle, hjælper BY+LAND borgerne og Thisted Kommune med at udarbejde projektforslag for omdannelse af i alt 7 indsatsområder i de tre syd-thy’ske landsbyer. Der er et driftigt, lokalt borgerengagement i byerne, og de nye tiltag supplerer en række positive forandringer i byen, der er gennemført siden områdefornyelsens start i 2013.

Projektet tager udgangspunkt i visionen om at skabe større sammenhæng til den omkringliggende natur, og gøre naturen mere nærværende i byerne, som et aktiv til at højne by- og bokvaliteten for borgerne. Fokus ligger primært omkring byernes hovedgader, som i dag er præget af tomme og nedslidte ejendomme. Hovedgaderne skal i højere grad fremstå grønne og indbydende, og med plads til mødesteder for borgerne.

The comments are closed.