Områdefornyelse – Hurup, 2017

June 29th, 2017 Posted by No Comment yet

I sommeren 2017 igangsatte Thisted Kommune en omfattende inddragelsesproces, som var startskuddet for udarbejdelse af et program for byfornyelsesindsatserne i Hurup. Inddragelsesprocessen har haft et stort fokus på at finde frem til, hvad der er byens særlige kendetegn, byens DNA. Dette har været grundlaget for en udpegning af de indsatsområder,som er en del af byfornyelsen.

Sideløbende med programmet er der udarbejdet en helhedsplan for Hurup, som danner det strategiske udgangspunkt for byens omdannelse. Helhedsplanen udpeger en række fysiske tiltag, der samlet set skal være med til at understøtte byens vision og mentale selvforståelse. Indsatsområderne, der er omfattet af byfornyelsesprogrammet, er en del af helhedsplanen, og skal således betragtes som startskuddet for en større omdannelsesproces i byen.

BY+LAND har hjulpet Thisted Kommune med at udarbejde byfornyelsesprogram og helhedsplan for Hurup, herunder gennemførelse af inddragelsesprocessen, der både har omfattet en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews, byvanding og facilitering af borgerworkshops.

Kunde: Thisted Kommune

The comments are closed.