Områdefornyelse – Hirtshals midtby, 2015

February 16th, 2015 Posted by No Comment yet

Hirtshals_2

BY+LAND har udarbejdet ansøgning om områdefornyelse for Hirtshals midtby til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med titlen Hirtshals 100 år efter – en ny identitetsskabende fortælling. Ansøgningen tager udgangspunkt i Hirtshals som en havneby, hvor forholdet er blevet uligeværdigt, og havnens succes er ved at gøre byen usynlig. Hirtshals er på mange måder en atypisk by, og selv om befolkningstilbagegangen er mærkbar, og mere end 100 almene lejemål i disse år nedlægges, så er der også initiativer i gang, som højner kvaliteten af byen. Med ansøgningen om områdefornyelse er der skabt rum for at styrke de bæredygtige initiativer og bringe byen frem i lyset igen, inden byen i 2019 fylder 100 år. Ansøgningen er udarbejdet i tæt samarbejde med Hjørring Kommune og blev imødekommet i august 2015.

The comments are closed.