Områdefornyelse – Brovst, 2020

July 20th, 2020 Posted by No Comment yet

By+Land har udarbejdet et helhedsorienteret skitse- og dispositionsforslag i forbindelse med transformationen af Brovst bymidte. I forslaget har vi særligt fokus på at skabe en styrket ramme for et varieret byliv med fokus på leg, aktivitet og en tydelig stedsidentitet. I dispositionsforslaget fokuseres der på at skabe en tydelig sammenhæng mellem fysik, fortælling og fællesskab – det handler om at skabe nogle fysiske rammer der understøtter og udvikler byens fortællinger og fællesskaber. At skabe en sammenhængende, oplevelsesrig og fællesskabende by er et stort ansvar, og det skal være funderet i de mennesker der bruger byen nu, og dem der vil anvende byen i fremtiden. Af den grund har vi valgt en oplevelsesbaseret tilgang til planlægning- og udviklingsprocessen.

Konkurrenceforslag hvor By+Land fik en 2. plads.

Bygherre: Jammerbugt Kommune

 

Tags: , , , , ,

The comments are closed.