Nyt boligområde på Annebergvej, Aalborg Kommune

October 16th, 2017 Posted by No Comment yet

By+Land udarbejder dispositionsforslag til udviklingen af nye udearealer i forbindelse med etableringen af det nye boligområde på Annebergvej i Aalborg Kommune. I udviklingen af udearealerne har vi haft fokus på at skabe mødesteder, som er med til at understøtte og styrke fællesskabet i området. By+Land har arbejdet med etablering af veje og belægning, gårdrum og gårdhaver samt legepladser og regnvandshåndtering.

Bygherre: Vivabolig

Samarbejdspartnere: Friis & Moltke A/S (arkitekt)og Harde Larsen (ingeniør)

Visualisering: Friis & Moltke A/S

Tags: , , ,

The comments are closed.