Ny grøn bydel – Hjørring 2019

July 2nd, 2020 Posted by No Comment yet

BY+LAND har i samarbejde med Bjerg Arkitektur og Arne Andersen Vrå A/S vundet den kommunalt udbudte projekt- og grundsalgskonkurrence om opførelsen af en ny bydel på den tidligere Vestre Skole-grund midt i Hjørring.

Med projekttitlen “Byen møder parken og parken møder byen” tager konceptet sit afsæt i den lokale kontekst – en projektgrund placeret hvor byen møder ét af byens markante grønne åndehuller, parken Christiansgave. Det resulterende forslag er således en grøn by/en bymæssig park.

Projektet omfatter 14.000 m2 boliger i 8 punkthuse i 3-6 etager omgivet af frodig grøn natur. Det grønne greb skal fremme Hjørring Kommunes ambitioner som naturkommune, hvor biodiversiteten gives plads til at blomstre.

Bydelen er et mix af private ejerboliger, andelsboliger, almene boliger og private lejeboliger og mulighed erhvervs- og restaurationslokaler. Idet store dele af parkeringsbehovet imødekommes med en parkeringskælder, kan livet mellem husene foregå i grønne omgivelse – her skal være rum til fællesskabet omkring dét at bo grønt og bæredygtigt. Her er skitseret mulighed for væksthuse, dyrkningshaver, legepladser, udeservering og fællesværksteder, ligesom der er mulighed for at nyde udsigten til byen fra taghaver på udvalgte tage.

Projektet er berammet til omkring 260 mio. kr.

The comments are closed.