N.P. Josiassens Vej – Grenaa, 2016

June 30th, 2015 Posted by No Comment yet

Som en del af områdefornyelsen i Grenå, har vi skabt en overordnet landskabsplan med en række aktivitetsspots. I dette projekt skal de tre spots langs N.P. Josiassens Vej konkretiseres og realiseres – tre fysiske omdannelser, der skal bringe byens vidensinstitutionerne frem i bybilledet, og gøre vejstrækningen mere interessant. BY+LAND står for en inddragelsesproces på byens uddannelsesinstitutioner, som bl.a. indeholder en instagram-konkurrence, som skal udfolde elever og ansattes syn på deres skole. Ud fra disse input skaber vi indhold i de 3 spots, som afspejler muligheder, drømme og aktiviteter fra områdets brugere.
Bygherre: Norddjurs Kommune

The comments are closed.