Marshalls Alle – Aalborg, 2016

January 19th, 2016 Posted by No Comment yet

BY+LAND har udarbejdet bebyggelses- og landskabsplan for et boligområde ved Gug i Aalborg. Ambitionen er at skabe et alternativ til de traditionelle boligformer i byens rand, og stedet integrere bebyggelsen i en rå landskabelig kile og lade de tidligere dyrkede marker indgå i en ekstensiv grøn struktur. Planen er udarbejdet for investor Aabo Sørensen.

Fjelshøj_ide

The comments are closed.