Levedygtige landsbyer hele livet – Odsherred Kommune, 2018

May 1st, 2018 Posted by No Comment yet

I 2018-19 arbejder BY+LAND som underrådgivere til SeTilSiden, der sammen med Odsherred Kommune udarbejder projektet ‘Levedygtige Landsbyer – Hele livet’. Projektets formål er at udvikle en kooperativ virksomhedsmodel med henblik på at tiltrække børnefamilierne og fastholde de ældre.

Projektet vil give et bud på, hvordan fællesskabsøkonomier i landdistrikter kan sikre og innovere den levedygtige landsby ved at afprøve, hvordan kooperative virksomheder og fællesskabsøkonomi, kan fungere som en økonomisk og juridisk ramme for landsbyfællesskabet som ejer af virksomheden.

Projektets fokus på boligcirkulation vil gå ud på at få tomme beboelige boliger beboet af yngre par eller børnefamilier, at få revet forfaldne boliger ned, samtidig med at ældre medborgere kan forblive en del af landsbyens fællesskab, ved at der etableres boliger særligt egnede til ældre. Projektet er støttet af midler fra Byfornyelsens forsøgspulje 2017 om landsbypartnerskaber.

For det handler om levedygtige landsbyer – hele livet.

Samarbejdspartnere: Odsherred Kommune, SeTilSiden, Realise Aps, Kooperationen og N+P Arkitektur.

The comments are closed.