Landskabsanalyse – Vesthimmerlands Kommune, 2015

February 10th, 2015 Posted by No Comment yet

BY+LAND har udarbejdet landskabsanalyse, i følge Landskabskaraktermetoden, for Vesthimmerlands Kommune.

I samarbejde med flere af kommunens forvaltninger udarbejdes landskabsanalysen som et aktivt elektronisk redskab til brug i beslutningsprocesser i det åbne land. Kommunen opdeles i 16 karakterområder, hvortil der udarbejdes separate landskabsbeskrivelser, vurderinger og tilpasningsvejledninger, samt integrering i kommuneplanen. Alle data integreres i kommunens interaktive GIS-kort.

 

The comments are closed.