Krogsvej – Skovnært boligområde i Skørping

June 14th, 2021 Posted by No Comment yet

BY+LAND udarbejder landskabsplan til skovnært boligprojekt i Skørping. Med naturen og skoven som direkte nabo er formålet at udarbejde en landskabsplan til den eksisterende bebyggelsesplan, som udfolder områdets iboende potentiale som “naturgrund”. På grund af områdets naturrige placering med Rold Skov som nabo, vægtes det højt i omdannelsen af grunden, at den forbliver så naturlig som mulig trods ny bebyggelse.

I projektet er der særligt fokus på beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier. Disse prioriteres inden for de større sammenhængende landskaber, herunder synlighed og oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling, særlige naturværdi samt værdi som rekreativt landskab.

The comments are closed.