Købmager passage – Løgstør, 2019

January 19th, 2019 Posted by No Comment yet

BY+LAND har udarbejdet projektforslag samt ansøgningsmateriale til etablering af nyt byrum i Løgstør. Bygningsnedrivning og nyindretning af byrummet skal skabe passage mellem havnens mange aktiviteter og det lidt hengemte byliv, som er at finde i byens charmerende handelsgader. Samtidig skal Købmager Passage give gode muligheder for ophold.

Ansøgningen Realdanias pulje “Hovedbyer på Forkant” blev i foråret 2019 tildelt støtte med 2 mio. kroner til realisering.

Løgstør er en by i forandring med en stærk historie som industriby og en nyt voksende marked med turisme. Løgstør er brandet som muslingebyen og har med stor succes løftet havnens miljø som et populært besøgsmål for både lokale og turister. I byens udvikling frem mod en oplevelsesby skal byens tiltag og byrum understøttes med en høj kvalitet inden for seværdige og overraskende rum. Derved vil Løgstør adskille sig og styrke byens forankring i stedet.

Projektet for Købmager Passage bygger videre på et eksisterende byrum, Kunsttorvet, som udvides og transformeres fra at være indadvendt og af privat karakter til at være en åben, offentlig passage i byen. Passagen skal fungere som det manglende link mellem havnen og handelslivet og samtidig åbne op for stedets potentialer i form af nye funktioner og forskønnelse.

Den nye plads opdeles med et klart gennemgående strøg, der guider og leder den besøgende gennem rummet. Derudover vil større grønne bede med mindre bakker give en fornemmelse af et grønt rum, der vokser sig op og skaber en rekreativ merværdi for byen – som i dag rummer ganske få grønne byrum. Kanten omkring bedene danner siddemuligheder med forskellige udsigter og oplevelser, heriblandt et plateau som scene eller en overgang mellem funktionerne.

The comments are closed.