Idrætsbyen – Aalborg, 2011

March 21st, 2011 Posted by No Comment yet

Opgaven omfatter omfatter idéudvikling og projektering samt udbud af landskabsidé for aktive udearealer ifm. ombygning og nybygning af ungdomsboliger i Aalborg Sydøst. Projektet har fokus på tilgængelighed og aktivering af de grønne arealer på 5,5 hektar med formål at øge lysten til motion og udeophold. Projektet omfatter bl.a. fælles terrasser, engdrag, boldspilsarealer, udefitness, specialdesignet multibane, stiforløb samt legepladser ved familieboliger. Området indtænkes som del af større rekreative forbindelser på tværs af Aalborg – et rekreativt stisystem som højner bosætningslysten i Aalborgs vækstakse.

* Projekter fra før 2015 er udarbejdet i ENG Arkitekter, som Gitte Christensen var medstifter og indehaver af frem til februar 2015, hvorefter hun stiftede BY+LAND ApS.

The comments are closed.