Højmarkssøerne – Tårs, 2019

November 14th, 2018 Posted by No Comment yet

Oplandsbyen Tårs midt I Vendsyssel har gennemgået en omfattende og ambitiøs områdefornyelse med talrige og forskelligartede projekter rundt I hele byen. Som en del heraf etableres over en årrække et nyt rekreativt naturområde på ca. 9 ha umiddelbart nord for byen, hvor særligt mountainbike-interesserede får rige muligheder for udfoldelse. 

BY+LAND har I samarbejde med Hjørring Kommune og den lokale projektgruppe skitseret og projekteret et nyt ankomstområde til stedet, placeret dér, hvor Højmarkssøernes rekreative tilbud møder den bymæssige bebyggelse. 

Der er lagt vægt på at skabe større visuel sammenhæng mellem naturområdet og bymiljøet og på anlæg af stiforbindelser, som naturligt opfordrer byens borgere og besøgende til at udforske det imponerende naturområde. Projektet omfatter opholds- og parkeringsfaciliteter, stiprojekt samt både skovrejsning og engbeplantning. 

Bygherre: Hjørring Kommune

Tags: , , , ,

The comments are closed.