Helhedsplan ny bydel – Frejlev, 2019

February 13th, 2019 Posted by No Comment yet

BY+LAND har i tæt samarbejde med Aalborg Kommune udviklet en helhedsplan for et nyt ”omdannelsesbånd” i Frejlev. Et nu tidligere 27,8 hektar råstofudvindingsområde, der skal transformeres til et nyt grønt og attraktivt boligområde med detailhandel, butikker og kontorfaciliteter.

Projektområdet ligger centralt i oplandsbyen Frejlev med et skrånende terræn mod Limfjorden, mens Drastrup skov danner rygraden for området mod syd. Med sin centrale placering i byen giver det en ideel mulighed for at etablere en egentlig bykerne i Frejlev – en by, som oprindeligt er opstået omkring den råstofgrav, der nu skal transformeres.

Terrænet har oprindeligt haft en varierende skråning mod nord, dog er landskabet gennem årene blevet markant ændret på grund af tidens råstofudvinding. Dette har skabt et yderst karakterfyldt terræn med markante skråninger, plateauer og store niveauforskelle. Naturen har ligeledes fået lov til at gøre sit indtog i områderne, hvilket har givet grobund for interessante naturområder, med overdrev på de stejle sydvendte skråninger, mindre skovområder og vådområder. Det er på mange måder områdets helt store kvalitet og særlige kendetegn.

Naturoplevelsen er derfor tænkt ind i planen som et central element. Projektet binder byen, naturen og dets mange kvaliteter sammen i en struktur, der skaber en sammenhængende by med attraktive boliger, byrum og aktiviteter.

Lokalplanerne for projektområdet skal efter planen udarbejdes parallelt med byudviklingsplanen med udgangspunkt i den udarbejdede helhedsplan.

Vi ser frem til at følge projektet på tæt hold.

 

Bygherre: Aalborg Kommune

The comments are closed.