Hedetoften – Nyt boligområde i naturskønt område i Appenæs – Næstved, 2020

December 14th, 2020 Posted by No Comment yet

BY+LAND har udarbejdet forslag til udvikling af nyt boligområde i Appenæs syd for Næstved. Området hedder Hedetoften 101, og ligger i dag i landzoner, men ligger op mod et etableret boligområde og har derfor en oplagt placering i forhold til udvidelse af byzonen med et nyt boligområde. Vi ønsker at få dette område inddraget som boligområde i kommuneplan 2021, som er under udarbejdelse. Grunden har en yderst attraktiv placering med nærhed til rekreative naturskønne områder med fjord og skov. Samtidig er der kort afstand til Næstved by med alle de tilbud, der findes her. Grunden består i dag, udover den eksisterende lystejendom, primært af marker med enkelte områder med træer og buske. Vi ønsker at bevare områdets grønne karakter ved at etablere grønne ”pauser” med beplantning og legeplads mellem husene til glæde for områdets nye beboere. Området udvikles gennem en række principper, der tager forbehold for områdets eksisterende karakter, kvaliteter og samtidigt sikre en sammenhæng i områdets fremtidige udformning.

Udviklingprincipper
Bebyggelsen for hver enklave udvikles på baggrund af en række principper, der skal bibeholde og forstærke den overordnede strukturplan. Ved udviklingen af bebyggelsen er det derfor vigtigt, at de enkelte enklaver tænkes som et gårdmiljø/hjerterum, der understøtter sociale interaktioner og møder på kryds og tværs. Herudover er det vigtigt de enkelte bygninger indpasses i forhold til terrænet, både for at sikre udsigt, gode lys og skyggefor- hold, men også for, at bibeholde områdets karakterfulde skråninger. Herudover skal nærheden til det grønne og afledningen af regnvand indtænkes i strukturen.

Der er lagt vægt på at etablere grønne forbindelser og grønne pauser i hele bebyggelsen. Skovstien fra det nærliggende naturområde forbindes med en sti gennem det nye boligområde. Området gøres tilgængeligt og attraktivt for områdets beboere – en del af hverdagsgåturen med mulighed for et stop på legepladsen eller picnic i frugtlunden. Der vil være lokal afledning af regnvand i området med nedsivning i grønne områder og måske legeplads/bold- bane som bliver til små regnvandsbassiner ved skybrud. Der etableres så få befæstede områder som mulig. Parkeringspladser tænkes som græs armet belægning og tagflader på punkthusene som grønne tage.

The comments are closed.