Hals Havn og by – Hals, 2013

May 31st, 2013 Posted by No Comment yet

Projektet omfatter udarbejdelse og visualisering af helhedsplan for den fysiske udvikling i Hals med udgangspunkt 4 fokusområder formuleret i den forudgående proces. Vision og konkrete nedslag skal løfte Hals som familievenlig kystferieby og knytte stærke bånd mellem oplevelser til vands og til lands. Den fysiske helhedsplan kombinerer ønsker og visioner for Hals’ fremtidige miljø, med fokus på byudviklingsperspektiver, forbindelser, opholdsrum, fortællinger og aktiviteter. Udvalgte oplevelsesrums potentialer er visualiseret for på sigt at kunne skabe en positiv dialog om mulighederne.

* Projekter fra før 2015 er udarbejdet i ENG Arkitekter, som Gitte Christensen var medstifter og indehaver af frem til februar 2015, hvorefter hun stiftede BY+LAND ApS.

The comments are closed.