Aktive Stier – Hals, 2015

September 4th, 2015 Posted by No Comment yet

BY+LAND har udarbejdet oplæg til, hvordan Hals by bedre kan udnytte sine potentialer for turisme og rekreative oplevelser. Projektet peger på 3 tematiserede stiforløb, som med stedsspecifik, visuel kommunikation i byrummene og synlige, men diskrete waymarkers skal højne oplevelsen af Hals for både beboere og besøgende.Hertil kommer en øget opmærksomhed på Midtergade-strengen ned gennem de ældre dele af Hals by, og to centrale krydsningspunkter i byen. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Aalborg Kommune.

Hals_natur_skiltning

The comments are closed.