Hadsten Administration – Favrskov 2019

November 1st, 2018 Posted by No Comment yet

BY+LAND har i samarbejde med Norconsult-KAAI udformet og skabt nye rammer for Favrskov Kommunes administrationsbygning i Hadsten i forbindelse med tilbygning til og renovering af de eksisterende bebyggelser. BY+LAND har taget projektet fra idéoplæg til færdigt udbudsprojekt.

Den eksisterende administrationsbygning er placeret centralt i Hadsten ved Rådhusparken, et grønt områder, der binder Byskoven sammen med banegården og midtbyen. For at forstærke denne grønne forbindelse åbnes der op mod parken og der etableres nye stisystemer, beplantningsbiotoper og små opholdslommer i det grønne.

Mellem bygningerne optages terrænspringet mellem nyt og gammelt i en landskabelig trappe, der både skaber forbindelse mellem bygningerne og inviterer aktiviteterne inde i byeningen ud på de små pladsdannelser i det grønne.

Den fremtidige beplantning støtter op om de eksisterende flotte og store løvtræer, og tilføjer et nyt rekreativt og foranderligt udtryk gennem området. Træer som pga. byggeaktiviteterne ikke kan bevares transformeres til bænke og får således lov til at leve videre i parken.

Samarbejdspartnere: Norconsult-KAAI A/S

Bygherre: Favrskov Kommune

 

The comments are closed.