Gartnervænget – Hobro, 2018

November 13th, 2018 Posted by No Comment yet

Helhedsplan for nyt boligområde i Hobro med ca. 40 parcelhusgrunde samt tæt-lav bebyggelse. Projektet tager udgangspunkt i områdets smukke landskab, der karakteriseres af en markant lavning, som naturligt kommer til at danne en grøn og rekreativ blå/grøn kile gennem den nye boligbebyggelse. Den blå/grønne kile danner desuden rammen om landskabelige stiforbindelser for områdets beboere og skal være et naturligt omdrejningspunkt for områdets rekreative  aktiviteter og mødesteder.

Bygherre: Karl Jensen Murer- & Entreprenørfirma

Tags: , ,

The comments are closed.