Gartnervænget, Hobro, 2018

August 4th, 2018 Posted by No Comment yet

BY+LAND har tegnet helhedsplanen for boligområdet Gartnervænget i det nordlige Hobro med ca. 40 parcelhusgrunde samt tæt-lav bebyggelse. Projektet tager udgangspunkt i områdets fantastiske landskab, der består af en markant lavning, som naturligt kommer til at danne en grøn rekreativt blå/grøn kile igennem den nye boligbebyggelse. Kilen danner en forbindelse for områdets beboere og skal være et naturligt omdrejningspunkt for områdets rekreative aktiviteter og mødesteder. Et nyt stisystem vil binde området sammen med de grønne nærområder, som Rosendalsskolens store idrætsområde i sydvest og byens store grønne område i sydøst. Kilen vil samtidig fungere som regnvandsbassin, hvor broer og beplantning skaber et rekreativt miljø.

Bygherre: Karl Jensen A/S

The comments are closed.