Frejlev Boldklub, 2021

June 18th, 2021 Posted by No Comment yet

BY+LAND udarbejder skitseforslag til Frejlev Boldklub (RIF Frejlev). Skitseforslaget omfatter ny belægning, siddeplateauer og beplantning. I projektet lægges der særligt vægt på at skabe fælles udendørs opholdsarealer og gode mødesteder som skal være med til at sikre byens sammenhængskraft. Da området er et vigtigt mødested, skal omgivelserne afspejle og understøtte dette med plads til ophold og aktivitet. Frejlevs borgere har et stort engagement i at skabe gode idræts- og fritidsmuligheder for byen. Det er målet, at udvikle området til et attraktivt samlingssted i byen.

Hele området har et generelt grønt præg med træer og beplantningsbælter, som skal bevares. Områdets skal udvikles fra den nuværende generelle park-karakter til et mere varieret udtryk, hvor der skabes større kontrast mellem vild og styret natur. Der er store arealer, som ikke er programmerede. Her skal det være en prioritet at skabe bedre forhold for mere biodiversitet.

The comments are closed.