Flade Bakker – Frederikshavn, 2014

April 4th, 2014 Posted by No Comment yet

 

Projektet  omfatter udvikling af vision og bebyggelsesplan for nyt boligområde vest for Frederikshavn bymidte. Det 98 hektar store kuperede naturområde er med udgangspunkt i udsigtslinjer og gode sammenhænge til de omkringliggende byområder planlagt med en særlig grøn og rekreativ karakter hvor det at “bo i byen” får nye dimensioner i form af reelle skov-, eng- og udsigtsboliger.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med den kommunale planafdeling samt forretningsudviklere, for at sikre en realistisk, etapevis udbygning af det bynære område. Fællesskabet og naturværdien trækkes ind i udformningen af de forskellige boligenklaver, hvorimellem aktivitetsstier slynger sig.

 

FladeBakker_diagram

* Projekter fra før 2015 er udarbejdet i ENG Arkitekter, som Gitte Christensen var medstifter og indehaver af frem til februar 2015, hvorefter hun stiftede BY+LAND ApS.

The comments are closed.