Et Strategisk Værktøj – Mariagerfjord Kommune, 2019

January 11th, 2019 Posted by No Comment yet

I tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune udarbejdes et værktøj, der kan hjælpe kommunen med at kvalificere og prioritere projekter fra de udviklingsplaner, der er/bliver udarbejdet for kommunens byer. Værktøjet skal på den ene side synliggøre det enkelte projekts udviklingspotentialer, anlægsproces og status, og på den anden side sammenholde de enkelte projekter med byens overordnede udviklingsstrategi, så der sikres en rød tråd i de enkelte projekter. Værktøjet skal i praksis fungere som et dynamisk sammenlignings- og dialogredskab overfor politikere og borgere, der kan adaptere nye ideer og initiativer løbende. Outputtet skal til et hvert givent tidspunkt kunne danne grundlag for en prioritering af kommunens anlægsprojekter inden for en 10-årig budgetperiode.

Kunde: Mariagerfjord Kommune

The comments are closed.