EL:CON – Nyt boligområde med blandede byfunktioner, Aarhus Kommune 2019

July 9th, 2020 Posted by No Comment yet

By+Land har udarbejdet dispositionsforslag til udearealer i forbindelse med helhedsplanen for EL:CON området i Aarhus Kommune. I dispositionsforslaget har vi særligt fokus på udvikling af den grønne kile som skal gå gennem hele området, og dermed agere som områdets rygrad.

Udviklingen af den grønne kile vil tilføre liv til området, ved at skabe nogle fælles opholdsområder med aktiviteter langs gadeforløbet. Dette sikrer liv i gaderummet mellem husene og vil på den måde øge trygheden i området. Aktiviteterne skal skabe en reference til områdets historie gennem legepladser, der er inspireret af energi- og transformeranlæg. Den grønne kile vil skabe et naturligt flow gennem området, som endvidere forbinder de mindre opholdsområder og dermed styrker nærlegen. Karrébebyggelsen lukker sig mod gadeforløbet og den grønne kile. Dog kan en bearbejdning af facadernes åbenhed skabe en forbindelse på tværs af bebyggelsen og således forlænge den grønne kile ind i gårdrummene.

I udviklingen af EL:CON arbejdes der med at skabe en stærk vision, fortælling og strategi, der kan anvendes som det skelet, planen, udearealerne og arkitekturen bygges op omkring. Dette er med til at sikre, at alle trin i udviklingsprocessen relaterer sig til konteksten og brugerne.

Tags: , ,

The comments are closed.