Den grønne parkeringsplads på UCN Mylius Erichsens Vej, Aalborg, 2017

August 4th, 2017 Posted by No Comment yet

By+Land har tegnet og lavet udbudsmateriale samt ført tilsyn for UCN’s nye udvidelse til eksisterende parkeringsarealer. Grunden har længe været brugt til skrotplads, men blev i 2017 transformeret til et nyt parkeringsareal med fokus på LAR og det grønne udtryk. Der er i projektet arbejdet med frøblandinger specialt til LAR bede, der både tåler meget vand og tørke. Herudover er der placeret træer og belysningsmaster i bedene, der bryder skalaen ned og skaber et trygt og overskueligt p-areal – hele året rundt.

Bygherre: University College Nordjylland

Tags: , , , , , ,

The comments are closed.