Daginstitution Roligheden – Thisted, 2018

November 11th, 2018 Posted by No Comment yet

BY+LAND har i samarbejde med Bjerg Arkitektur og ingeniørerne fra SlothMøller fået en flot andenplads i konkurrencen om en ny integreret daginstitution samt tilbygning til specialafdelingen til Rolighedsskolen i Thisted.

Vores bud på udearealerne til daginstitutionen er bearbejdet gennem en variation af zoner, der indikerer graden af ‘vildskab’ tilpasset skala og alder i hhv. vuggestue og børnehave. Zonerne understøtter barnets humør og motoriske evner og er kendetegnet gennem funktioner, terrænbearbejdning og sanselige oplevelser. Den nære zone ved bygningen er primært ophold med læskabende beplantning og sandkasser. Midterzonen er til leg og mindre fysisk udfoldelse med gynger og rutchebaner, mens den ydre zone giver plads til de helt store armbevægelser på fx. kælkebakken, fartbanen eller i indianerskoven.

Der er lagt vægt på, at daginstitutionen omgives af et landskab karakteriseret ved naturlighed, åbenhed og robusthed, som går hånd i hånd med lave driftsomkostninger. Uderummet skal opleves med stor diversitet i både aktivitetsmuligheder, rumlige oplevelser, belægninger og beplantning. Her skal være sjovt at være både som lille og stor.

Samarbejdspartnere: Bjerg Arkitektur og SlothMøller

Bygherre: Thisted Kommune

The comments are closed.