Camp Now – Building Outdoor Capacity – Dansk Kyst- og Naturturisme, 2020

December 14th, 2020 Posted by No Comment yet

BY+LAND er sammen med Kvistgaard+HIRD og Thybo & Co blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på udarbejdelse af udviklingsplaner til Camp Now. Camp Now er et projekt, som kombinerer en målrettet udviklingsindsats af campingproduktet med en ny brandingindsats. Formålet er, at bidrage til en gennemgribende transformation, så campingproduktet i endnu højere grad bliver en populær og attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker bæredygtig outdoor overnatning. Bæredygtighed og outdoor-oplevelser vinder mere og mere indpas i vores valg af ferieform – særligt som en følge af Covid-19. Camp Now vil derfor med afsæt i disse tendenser arbejde med at styrke og udvikle både campingproduktet samt branding af camping som ferieform.

The comments are closed.