By- og områdefornyelse på Vestergade i Hirtshals

July 14th, 2020 Posted by No Comment yet

By+Land har udarbejdet dispositionsforslag til by- og områdefornyelse på Vestergade i Hirtshals. Med by- og områdefornyelsen er visionen at skabe en grøn og sammenhængende bygade med en hyggelig atmosfære. I praksis skal vejen snævres ind for at frigøre mere plads til beplantning og gangarealer. For at skabe sammenhængskraft med konteksten drages der inspiration fra det omkringliggende klitlandskab. Derfor indlægges der en række biotoper som gennemskæres af snoede stier som skaber et varieret forløb og flow. Langs Vestergade skal der etableres udposninger og åbne områder, der kan inddrages af butikker og cafeer til at udstille varer, udeservering eller noget helt tredje.

Bygherre: Hjørring Kommune

Tags: , , , , ,

The comments are closed.