Børnehaven Humlebien – Svenstrup, 2017

June 16th, 2017 Posted by No Comment yet

BY+LAND har sammen med Lund&Staun, Bjerg Arkitektur og Rambøll udarbejdet et konkurrenceforslag for en ny børnehave, Humlebien, i Svenstrup. Konkurrenceprojektet er udarbejdet som et Guld DGNB projekt og blev nr. 2

BY+LAND har lagt linjerne for det landskabsarkitektoniske hovedgreb, der forener behovet for håndtering af overskudsjord og regnvand med terrænfladens potentiale som oplevelseslandskab. Ved at bearbejde jorden fra flade til rum skabes et rumligt varieret lege- og læringsmiljø, hvor terrænhøjderne giver forskellige oplevelsesmuligheder, og hvor barnekroppen kan stimuleres både motorisk og sanseligt. Overskudsjorden omformes til et småbakket landskab med bakketoppe og -dale. Foruden bakkernes herlighedsmæssige kvaliteter tjener terrænbearbejdningen som et naturligt system af regnvandspassager, som leder regnvand fra tagflader og belægninger via synlige og usynlige render til destinationer i bede, underjordiske tanke og nedsivningsgrøfter.

Samarbejdspartnere: Lund&Staun, Bjerg Arkitektur & Rambøll

Kunde: Aalborg Kommune

 

The comments are closed.