Blot til lyst – Porte til lystfiskernes å-landskab – Herning, 2017

May 6th, 2017 Posted by No Comment yet

Herning Kommune har store ambitioner om at løfte og udvikle lystfiskerturismen ved både Karup Å og Skjern Å. I den forbindelse skal BY+LAND udarbejde et eksempelprojekt, som skal iscenesætte å-landskabet og lystfiskeriets/lystfiskernes muligheder heri.

Oplevelsesdesignkonceptet udvikles i samarbejde med Kvistgaard+HIRD og tager udgangspunkt i ”port”-tanken – altså små, stedsspecifikke arkitektoniske installationer/serviceenheder placeret strategisk i landskabet, for at højne lystfiskeriets kvaliteter netop her.

Fokus ligger på området mellem Haderup, Fårbæk og Hagebro Kro. ”Portene” ses som kommunens/turisterhvervets mulighed for at kommunikere med lystfiskerne (kunderne) og skal være med til at skabe en fortælling/ramme om åerne og lokalområdet.

Vores team har flere års erfaring med sammen at identificere, forstå og udvikle det stedbundne potentiale – både turismemæssigt og de muligheder, som fysiske og menneskelige potentialer giver for at skabe effektfulde forandringer.

Samarbejdspartner: Kvistgaard+Hird

Bygherre: Herning Kommune

The comments are closed.