Bebyggelsesplan – Kongerslev, 2017

September 5th, 2017 Posted by No Comment yet

 

BY+LAND hjælper en privat grundejer i Kongerslev med udvikling af et landområde øst for byen, som et potentielt nyt boligområde. Området er beliggende på en skrånende grund, med udsigt over byen og rekreative områder, hvilket giver gode muligheder for at udvikle attraktive udsigtsparceller.

Visionen er, at få skabt et attraktivt alternativ til de tætte parcelhusgrunde, og der er derfor taget udgangspunkt i en ekstensiv udnyttelse af området, med store grunde, der ligger ud mod grønne fællesområder. Området er indrettet med 29 parcelhusgrunde, samt et mindre område i den sydlige del, der giver mulighed for tæt-lav bebyggelse. Et sammenhængende stiforløb går gennem området, og er således med til at skabe forbindelser til byens skole og centerområdet.

Bebyggelsesplanen er udarbejdet som følge at en udviklingsstrategi for Kongerslev, hvor der blev peget på dette område som et muligt udviklingsområde for nye boliger i byen. BY+LAND har hjulpet Aalborg Kommune og borgerne i Kongerslev med at udarbejde denne strategi.

The comments are closed.