Ane Maries Hus – et kreativt åndehul med rødder i landsbykulturarven

October 6th, 2020 Posted by No Comment yet

By+Land udarbejder visionsoplæg og prospektmateriale i forbindelse med udviklingen og bevarelsen af Ane Maries Hus i Vrendsted. I samarbejde med ildsjælene fra Støtteforeningen Ane Maries Hus har vi hos BY+LAND arbejdet med strategiudvikling, som har resulteret i en fornyet projektbeskrivelse, som foreningen kan anvende i det videre arbejde med fondsansøgninger. Derudover har vi hos BY+LAND udarbejdet visuelt materiale, som foreningen kan anvende i den videre inddragelsesproces. Projektet er en del af et flerårigt projekt, som tager udgangspunkt i et unikt og bevaringsværdigt hus i landsbyen Vrensted i det vestlige Vendsyssel. Projektet handler overordnet om at formidle vendsysselsk kulturarv på en ny og for nutidige generationer vedkommende måde.

Ane Maries Hus er et “mixed-use”-projekt i miniskala. Et sted, hvor dem, som har fast bopæl i huset giver stedet liv i hverdagen. Hvor dem, som indlogeres for en kortere periode eller fra dag-til-dag skaber variation og hvor dem, som benytter husets kulturfaciliteter, giver identitet, aktivitet og vedkender sig et bysocialt formål. I synergien mellem disse brugere skal projektets vision om at gøre stedet til en levende mødeplads for interessefællesskaber indenfor kunsthåndværk, kultur og kreativitet leve. Et lille, men virkningsfuldt lokalt kultursted, som rummer faciliteter til kreativ udfoldelse og som agerer som katalysator for et større udbud af kulturarrangementer- og aktiviteter for borgerne i Vrensted.

Med kulturarven som fundament
Ane Maries Hus og dets omgivelser i landsbyen Vrensted i det vestlige Vendsyssel danner rammen om et projekt, som skal styrke og udvikle det unikke miljø omkring det smukke, bevaringsværdige Ane Maries Hus. Projektet er søsat af Støtteforeningen Ane Maries Hus, og visionen er at skabe nyt liv i de historiske rammer. Projektet er båret af de historiske spor, de gode fortællinger og drømmen om at bevare det historiske hus til gavn for fællesskabet og lokalsamfundet. Stedet, der er et symbol på Vrensteds historie og kulturarv, skal åbnes op for byen, og være med til at skabe en ny og aktiv landsbykulturarv med afsæt i byens kreative og skabende rødder.

Det er vigtigt, at vi ikke i vores iver efter at være innovative og fremtidsorienterede bliver rodløse, historieløse og uden ro eller tid til at se os tilbage. Ane Maries Hus er essensen af netop dette – historien, roen, atmosfæren – og evnen til at bygge bro mellem fortid og nutid.” Nøgleordene i projektet er kulturarv, kreativitet, mødested og kreativitet og udviklingsprocessen er stærkt bundet til både den historiske og fysiske kontekst. Projektet placerer sig i en kombination af lokal forankring, nytænkende formidling af landsbykulturarv og kulturturisme.

Projektet omfatter en nænsom restaurering og udvikling af Ane Maries Hus og det omkringliggende havemiljø med byens rige landsbykulturarv som fundament.

Kunde: Støtteforeningen Ane Maries Hus

Tags: , ,

The comments are closed.