Almene boliger – Svenstrup, 2018

February 5th, 2018 Posted by No Comment yet

BY+LAND har i samarbejde med Norconsult KAAI renoveret og bygget 54 almene boliger i Svenstrup. Bebyggelsen får en ny grøn kile med fælles rekreative aktiviteter, der kan skabe rammerne omkring det gode naboskabet i området.

Samarbejdspartnere: Norconsult KAAI
Bygherre: Svenstrup Boligforening

The comments are closed.