Aktivitetsbåndet Østre Allé – Aalborg, 2020

December 15th, 2020 Posted by No Comment yet

BY+LAND designer og projekterer nyt sammenbindende aktivitetsbånd omkring idrætsfunktionerne Svømmesalen Østre Allé, Aalborg Østre Tennisklub og Idrætshallen Østre Allé for Aalborg Kommune. Båndet skal være med til at skabe bedre sammenhæng og synergi på tværs af klubberne og styrke stedets samlede idrætsprofil ved at invitere til bevægelse og leg i uderummet for alle aldre, blandt andet ved at aktiverer stedets markante terrænspring som legende og inviterende smutveje med fx rutchebaner. I projektet arbejdes der med robuste materialer og redskaber, der er rustet til aktivitet. Hovedgrebet for Aktivitetsbåndet Østre Allé bygger på, at uderummene skal understøtte og associere til de forskellige idrætsfunktioner: Det blå uderum ved svømmehallen, det gule ved idrætshallen og det orange ved tennisklubben. Et vigtigt element er også at skabe åbenhed, bedre belysning og dermed mere synlighed mellem rummene, så området visuelt bindes bedre sammen og der skabes en større tryghed for stedets brugere.

The comments are closed.