Ådalsbakken – Aalborg, 2018

July 6th, 2018 Posted by No Comment yet

Helhedsplan for nyt boligområde i Gug i Aalborg med ca. 270 boliger udformet i tæt-lav bebyggelse. Projekter tager udgangspunkt i områdets nære kontekst, der opdeles i tre zoner. Mod nord tages den bymæssige karakter ind og bearbejdes i “den tætte by”, ådalens former mod syd trækkes ind i området og skaber “ålandskabet”, mens det sidste område, “vækstlandskabet” tager sin karakter fra områdets eksisterende væksthuse. Hvert kvarter gennemskæres af en række kiler, der definerer en række enklaver og sikrer en tæt relation til det groede fra de enkelte boliger. De frodige kiler vil tage sin karakter fra nærområdet og håndtere regnvandet fra de nærliggende enklaver. 

Området sammenbindes af Hovedstrøget, der danner områdets rygrad og skaber adgang til og fra de enkelte delområder. Hoveddelen af parkeringen samles her og frigør derved store dele af enklavernes gårdrum til andre formål. Hovedstrøget tænkes udført som en grøn kile, der sammen med enkelte knæk skaber et varierende og interessant forløb gennem området. I hovedstrøget indtænkes fortov langs kanten. 

Bygherre: Kuben Mangement A/S og A. ENGGAARD

 

The comments are closed.