Aalborg Midtby – Byrumsstrategi, 2017

November 17th, 2017 Posted by No Comment yet

Liv i Centrum – Strategi og handlingsplan for Aalborg Midtby

BY+LAND hjælper Aalborg Kommune med at udarbejde en strategi og handlingsplan for udvikling af byens rum, hvor visionen er, at skabe gode rammer for mere ”Liv i Centrum”.

På baggrund af en ændring af Midtbyens mobilitet, udvikling af byens grønne stuktur, samt omdannelse af bynære erhvervs- og industriområder til nye blandede boligformål, skal der ske en transformation af en række byrum og centrale forbindelser, som skal være med til at udvikle Aalborg til et attraktivt bosætnings-, handels- og oplevelsescentrum.

Projektet udarbejdes i tæt samarbejde med Aalborg Kommune, og indeholder en overordnet vision og strategi, samt et katalog for udvikling af en række af byens rum.

The comments are closed.